Thông tin thanh toán

Hình thức thanh toán

Smartbibi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt (COD)

Quý khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng.

Chính sách hoàn trả tiền

Smartbibi sẽ hoàn trả tiền cho quý khách hàng trong các trường hợp:

  • Smartbibi hoặc đối tác vận chuyển thu tiền sai của khách hàng.
  • Khách hàng chuyển khoản nhầm, sai lệnh số tiền khi đặt hàng.

Smartbibi sẽ liên lạc trực tiếp với khách hàng để hoàn trả tiền trong các trường hợp sai lệch.

Mọi vấn đề về thanh toán đơn hàng quý khách có thể liên hệ số điện thoại: 0916847722